Best sellers

libraaTiujt më të shitur nga Papirus

Komunikimi në shoqërinë masive– Artan Fuga

Gazetaria shqiptare në tranzicion– Jonila Godole

A na duhen më gazetarët?- Eric Scherer

Të shpëtojmë komunikimin– Dominique Wolton

Në Mirditë & rreth e rrotull– Fatos Baxhaku

|Evropa monetare– Gilles Jacoud

E drejta institucionale e Bashkimit Evropian-  Jean Paul Jacque

Advertisements